Khoa Đại cương – Y sinh tổ chức thành công hội thảo khoa học: “Nghiên cứu khoa học đáp ứng yêu cầu công tác đào tạo tại trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh”

Trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh Sites > Khoa Đại cương - Y sinh > Hồ sơ chuyên môn > Khoa Đại cương – Y sinh tổ chức thành công hội thảo khoa học: “Nghiên cứu khoa học đáp ứng yêu cầu công tác đào tạo tại trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh”

Thực hiện kế hoạch công tác năm học 2023-2024, được sự đồng ý và ủng hộ của Ban Giám hiệu nhà trường, chiều ngày 07/6/2024, tại Phòng Truyền thống, khoa Đại cương – Y sinh đã tổ chức Hội thảo khoa học cấp Khoa năm học 2023-2024.

Với chủ đề: “Nghiên cứu khoa học đáp ứng yêu cầu công tác đào tạo tại trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh”, Ban Tổ chức hội thảo đã nhận được 11 báo cáo khoa học từ các tác giả, nhóm tác giả là giảng viên thuộc khoa Đại cương – Y sinh, khoa Lý luận chính trị và Nghiệp vụ sư phạm. Nội dung các báo cáo được đánh giá là khá đa dạng, phong phú, có chất lượng khoa học, đáp ứng tiêu chuẩn và phù hợp với chủ đề, gợi ý định hướng do Ban Tổ chức đặt ra. Tất cả các bản thảo đã được Ban Tổ chức xem xét, thực hiện quy trình bình duyệt và hướng dẫn tác giả hoàn thiện nội dung theo đúng quy chuẩn khoa học.

Tham dự hội thảo có gần 20 Thầy Cô là giảng viên, nhà khoa học, cán bộ viên chức đến từ các đơn vị Phòng, Ban, Khoa trong trường. Hội thảo đã nghe các tác giả trình bày 05 báo cáo khoa học tiêu biểu, mang tính thời sự, có tính ứng dụng và cập nhật cao, có tiềm năng đáp ứng tốt cho công tác đào tạo của đơn vị do Ban Tổ chức lựa chọn, giới thiệu. Sau mỗi phần báo cáo, Ban Tổ chức hội thảo đã lắng nghe, ghi nhận các ý kiến trao đổi, thảo luận của các đại biểu tham dự. Nội dung các ý kiến được đánh giá là tích cực, phù hợp định hướng phát triển khoa học công nghệ của nhà trường.

Hội thảo khoa học lần này được xác định là hoạt động chủ điểm về mặt chuyên môn, học thuật của khoa Đại cương – Y sinh trong bối cảnh trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh vừa được công nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo./.

Leave a Reply